ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Βιοτεχνία καλλυντικών στις Αχαρνές με πάνω από 35 χρόνια στο χώρο, αναζητά Picker & Packer γενικών καθηκόντων, για την αποθήκη της.
Αρμοδιότητες

Picking & Packaging (επιλογή προϊόντων, προετοιμασία παραγγελίας και συσκευασία)

 • Επικοινωνία με άλλα τμήματα για την αποπεράτωση της παραγγελίας
 • Διαχείριση ειδών αποθήκης
 • Φόρτωση / εκφόρτωση προϊόντων
 • Μεταφορά παλετών στους χώρους αποθήκευσης
 • Απαραίτητα προσόντα
 • Υπευθυνότητα, δυναμισμό και όρεξη για εργασία
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Δυνατότητα εκπόνησης χειρωνακτικών εργασιών
 • Γνώση Αγγλικών
 • Χειρισμός Η/Υ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ